FIATA ekspeditoriaus diplomas

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „LINEKA“, siekdama išlaikyti Lietuvos transporto pramonės profesionalumą, organizuoja kvalifikacinius mokymus FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija FIATA  – pasaulyje didžiausia transporto srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, tiesiogiai ar per asociacijas jungianti daugiau kaip 40 000 logistikos įmonių. 2022 m. rugsėjo mėn. vykusiame FIATA pasauliniame kongrese, asociacijos LINEKA mokymų programa akredituota dar ketveriems metams. Atnaujintą mokymų programą, sudaro 13 modulių, apimančių svarbiausias logistikos verslo organizavimo sritis.


2023 m. balandžio mėn. pradžia
Grįžti į sąrašą
FIATA DIPLOMAS INFORMACIJA
FIATA diplomas – aukščiausią jo turėtojo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, galiojantis daugiau nei 150 pasaulio šalių, puikiai vertinamas tiek darbdavių tiek darbuotojų. Tai asmeninis (skiriamas ne įmonei, o darbuotojui) diplomas, išrašomas Ciuriche, kuris garantuoja, kad klausytojas atitinka FIATA transporto specialistams keliamus reikalavimus. Lietuvoje šį tarptautinio pripažinimo kokybės sertifikatą turi virš 100 ekspeditorių. FIATA diplomas gaunamas tik išklausius visų 13 modulių kursą, išlaikius egzaminus, pagal kiekvieno modulio programą, bei parašius baigiamąjį darbą. Taip pat klausytojams suteikiama galimybė studijuoti ir atskirus modulius. Sėkmingai išlaikius pasirinkto modulio egzaminą, išduodamas asociacijos LINEKA serifikatas.
KLAUSYTOJAI- Programa skirta transporto įmonių aukštesnio lygio vadovams, vadybininkams, vedantiesiems specialistams bei kitiems praktikams, dirbantiems ekspedijavimo ir logistikos versle
MOKYMŲ TRUKMĖ:  6-7 mėn. 
VIETA IR LAIKAS
Paskaitos vyksta kiekvieną mėnesio trečiadienį nuo 8:30 iki 17:30 val., Asociacijos LINEKA buveinėje, Naugarduko g. 102-403, Vilnius. Dėl šalyje paskelto karantino mokymai laikinai vykdomi naudojant Zoom platformą. 
KURSŲ KAINA
1900 Eur. 
INFORMACIJA BEI REGISTRACIJA
Išsamesnės informacijos apie mokymų organizavimą maloniai prašome teirautis asociacijos "LINEKA" sekretoriate :
tel.: +370 603 43 263
el. paštas: mokymai@lineka.lt
Modulis I. Bendros žinios apie ekspedijavimo verslą
Šis modulis yra įvadas į ekspedijavimo-krovinių vežimo sritį. Klausytojas supažindinamas su  ekspeditorių naudojamais teisiniais reglamentais-terminologija, transporto sistemomis, aptaria jų funkcijas ir bendrąsias pasaulines ekspedijavimo struktūras bei procesus jų tarpusavio sąsajas tarp prekybos ir ekspedijavimo,  su tarptautinėmis institucijomis, dalyvaujančiomis tarptautinėje prekyboje. Modulio metu apžvelgiami įvairūs FIATA dokumentai ir jų taikymo sritys. 
Modulis II. Jūrų transportas

Šiame modulyje pateikiamos pagrindinės jūrų krovinių vežimo taisyklės, teikiamos paslaugos ir naudojami dabartiniai laivų tipai kroviniams vežti. Jame supažindinama su krovinių gabenimo dokumentais, kainų nustatymo procesais kurie yra taikomi vežant krovinius jūriniais laivais. 

Modulis III. Jūriniai konteineriai

Šiame modulyje klausytojai įgyja reikiamų žinių, susijusių su konteinerių konvencijomis, jų kodavimu, identifikavimu ir pardavimu, bei išdėstymo planu. Jis padės taip pat leis studentams suprasti konteinerių nuomos procesą jos kainodarą.

Modulis IV. Multimodalinis transportas

Išklausę šį modulį klausytojai gebės paaiškinti, kaip veikia įvairių rūšių daugiarūšio transporto rūšys ir kokios joms tikomos taisykles, ypač jūrinio multimodalinio konteinerių transporto. Modulio metu dėstoma apie įvairių rūšių daugiarūšį transportą, daugiarūšio konteinerinio transporto įvairių rūšių pakrovimo taisykles, krovos vienetus, būtinus krovinių gabenimo dokumentus ir procedūras. Prekybos konteineriais procesus ir  krovinių vežimo kainodarą.

Modulis V. Oro transportas
Šiame modulyje klausytojai supažindinami su pagrindinėmis oro vežimo, antžeminio aptarnavimo ir dokumentavimo procedūromis bei krovinių gabenimu oro transportu. Suteikiama būtinų žinių apie krovinių vežimo oru kainodarą ir skaičiavimus.
Modulis VI. Kelių transportas

Šis modulis suteikia bendrųjų žinių apie krovinių ekspedijavimo krovinių vežimo keliais privalumus ir trūkumus bei gabenimo ypatumus. Šiame modulyje taip pat apžvelgiami ES ir Lietuvos kelių transporto rinkas ir jų ypatybes.

Modulis VII. Geležinkelių transportas
Šis modulis suteikia klausytojams informacijos apie teisinius vežimo geležinkeliais, riedmenų (svarbiausių vagonų) ir kombinuotojo vežimo geležinkeliais aspektus. Paskaitų metu išmokstama užpildyti važtaraščius ir dirbti su geležinkelių tarifais.
Modulis VIII. Muitinės procedūros

Šis modulis suteikia klausytojams galimybę paaiškinti importuojamų, eksportuojamų ar tranzitu gabenamų krovinių muito mokesčių ir kontrolės būtinybę. Taip pat pateikiama trumpa informacija apie galiojančias tarptautines konvencijas / susitarimus, muitų tarifų struktūrą (nacionalinę) ir šalyje naudojamas formas. Mokoma apskaičiuoti muito mokesčius paprastam kroviniui (vienai NHM pozicijai) ir žinos apie muitinės pažeidimus ir (arba) sukčiavimą.

Modulis IX. Logistika

Šis modulis leis klausytojams labiau įsigilinti į ekspeditorius atliekamą vaidmenį  logistikos veikloje ir apibrėžti logistikos sistemas. Modulio medžiaga supažindins klausytojus su dažniausiai vartojamais terminais tokiais kaip pvz., logistika, JIT, „traukimo sistemos“, fizinis paskirstymas, tiekimo grandinė, individualios paslaugos. Šis kursas taip pat apima sandėliavimo procedūras, tipus ir finansinius aspektus/saugyklas.

Modulis X. Draudimas

Šis modulis suteikia klausytojui reikiamų žinių apie įvairias draudimo galimybes,aprėptis ir jo charakteristikas. Modulio metu sužinoma apie vežėjų atsakomybę, praktinių seminarų metu sprendžiama paprastas bet kasdieniškos draudiminės situacijos logistikoje, pritaikant jau turimas žinias.

Modulis XI. Pavojingi kroviniai

Šis modulis apima svarbiausias JT taisykles (oro, jūra, kelias / geležinkelis) pavojingiems kroviniams gabenti ir tai suteikia galimybę klausytojui vėliau tai pritaikyti kasdieninėje praktikoje įskaitant ir  reikalingų dokumentų pildymo subtilybes.

Modulis XII. Sauga ir saugumas

Šiame modulyje nagrinėjama viena iš svarbiausių šiandienos temų pasaulinis verslas: tiekimo grandinės saugumas. Klausytojai mokymų eigoje supažindinami su tiekimo grandinės operacijų pažeidžiamumus, su būdais sumažinti tokių pavojų nenumatytų situacijų ir padidinti tiekimo stabilumą grandine.

Modulis XIII. Informaciniai srautai logistikoje

Šis modulis suteikia pagrindinį supratimą apie tai, kaip informacijos persiuntimui naudojamos ryšių technologijos, klausytojai susipažindinami kokiomis naujausiomis ekspedijavimo technologijomis naudojasi šiandienos ekspeditoriai ir išmoksta kaip jomis naudotis.

Registruotis