Naujienos

TARPINSTITUCINIS PASITARIMAS SU KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA IR LIETUVOS JŪRŲ KROVOS KOMPANIJŲ ASOCIACIJA DĖL KROVINIŲ RINKŲ DIVERSIFIKAVIMO GALIMYBIŲ

2021 12 29


Pasitarime dalyvavo LR susisiekimo ministerijos (SM), LR institucijų, nacionalinio sektoriaus verslo ir šalies asocijuotų struktūrų (Užsienio reikalų ministerija (URM), Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), AB „LTG Cargo“ (LTGC), VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD), AB Lietuvos paštas, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija (LJKKA), Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „Lineka“ (Lineka), Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK), Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA, Transporto inovacijų asociacija (TIA)) deleguoti atstovai.
Pasitarimo metu aptartos pastabos SM projekto „Veiksmų plano dėl logistikos grandinių diversifikavimo parengimas“ koncepcijai ir išplatinam klausimynui.
 1. Lietuvos transporto ir logistikos sektoriaus; konkurencingumo išlaikymas ir didinimas;
 2. KVJUD ir LTG tarifų nedidinimas;
 3. Geopolitinių santykių stabilizavimo poreikis;
 4. Sankcijų taikymo finansinių nuostolių verslui amortizavimas;
 5. Naujų produktų kūrimo poreikis;
 6. Rinkų diversifikavimo galimybės;
 7. Valstybinių institucijų dialogas su sektoriumi;
NUTARTA:
 1. Prašyti LR institucijų, nacionalinio sektoriaus verslo ir šalies asocijuotų struktūrų atstovų užpildyti/patikslinti išplatintą klausimyną iki 2022 m. sausio 13 d.
 2. Surengti aukščiausio lygmens tarpinstitucinį pasitarimą su verslo atstovais dėl sektoriaus ekonominės padėties stabilizavimo (siūloma 2022 m. sausio mėn.).
 3. Tarpininkauti organizuojant sektoriaus asocijuotų struktūrų atstovų susitikimą su Finansų ministerija aktualiems klausimams aptarti (siūloma 2022 m. sausio mėn.).
 4. Prašyti Užsienio reikalų ministerijos įtraukti sektoriaus atstovus į kassavaitinius LRV pasitarimus dėl ekonominių klausimų sprendimo.
 5. Surengti kitą tarpinstitucinį pasitarimą 2022 m. sausio mėnesį.
 6. Supažindinti SM vadovybę su pasitarimo atmintine.

Parašykite mums