Naujienos

Pareiškimas dėl situacijos Lenkijos - Ukrainos pasienyje

2023 11 24


Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA (toliau – Asociacija) vienija didžiausias Lietuvos krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas teikiančias įmones. Aktyviai atstovaudama Asociacijos narių interesams, palaiko dialogą tarp valdžios ir verslo institucijų, siekia sudaryti savo nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių logistikos ir ekspedijavimo paslaugas, skatina rinkos ekonomikos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu bei bendradarbiavimu tarp verslo partnerių.

Reaguodama į dabartinę kritinę situaciją Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, kur jau antrą savaitę tęsiasi Lenkijos vežėjų protestas, Asociacija atsakingai pareiškia, kad nepritaria 2023 m. lapkričio 18 d. Vidurio Europos, įskaitant ir Lietuvos, vežėjų atstovų pozicijai nutraukti Europos Sąjungos transporto susitarimą, kuris, anot vežėjų atstovų, sukėlė nesąžiningą konkurenciją iš karo draskomos Ukrainos vežėjų pusės.

Vienas didžiausių Europos Sąjungos laimėjimų yra vidaus rinka. Laisvas prekių ir asmenų judėjimas yra svarbus tarptautinės prekybos, ekonominio augimo ir socialinio vystymosi aspektas, skatinantis bendradarbiavimą tarp šalių ir regionų bei prisidedantis prie ekonominės ir kultūrinės įvairovės plėtros. Teisiniu požiūriu laisvo prekių judėjimo principas yra elementas, kuriuo iki šiol remiamasi kuriant ir plėtojant vidaus rinką. Šio principo turinys nustatytas (1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34–36 straipsniuose (taikoma prekėms, nepatenkančioms į ES lygiu suderintą sritį) ir (2) Europos Sąjungos antrinėje teisėje: Prekių pakete ir ES derinamuosiuose teisės aktuose (direktyvose arba reglamentuose), apibrėžiančiuose laisvo prekių judėjimo principą konkrečioms prekėms.

Asociacijos LINEKA nuomone, protestuojančių vežėjų noras, kad Ukrainos sunkvežimiams vėl būtų išduodami ES įvažiavimo leidimai, kurių blokas atsisakė po Rusijos išpuolio prieš Ukrainą, pirmiausia pažeidžia tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos sudarytas tarptautines sutartis ir prieštarauja pagrindiniams Europos Sąjungos principams – trukdo normaliai funkcionuoti  Europos Sąjungos vidaus rinkai.
Ekspeditorių veiklos tikslas yra užtikrinti efektyvų ir sklandų transportavimo (tiekimo) grandinių veikimą. Nestabilios geopolitinės situacijos ir karinių veiksmų kontekste pavienių Lenkijos vežėjų dirbtinis itin svarbių transporto jungčių suardymas yra stiprus smūgis ne tik Ukrainos eksportuotojams ir importuotojams bet pirmiausia ir pačiai Lenkijai bei visai Europos Sąjungai.
Lenkijos vežėjų pasirinkti agresyvūs veikimo metodai, nekviečiantys dialogui, nukreipti ne į tuos asmenis, su kuriais siekiama derėtis, akivaizdu, neduos protestu neva siekiamo rezultato – lygiavertės verslo aplinkos transporto sektoriuje.
Šiuo metu protestuotojai jau sukėlė humanitarinę katastrofą Lenkijos teritorijoje, kur tūkstančiai automobilių sustojo prie Ukrainos įėjimo neturėdami galimybės gauti kasdienių patogumų.
Tačiau ilgalaikis protesto rezultatas bus produktų pristatymo terminų sutrikimas, sutarčių pažeidimas su partneriais, riboto galiojimo maisto produktų sugadinimas ir kaip pasekmė tiesioginiai finansiniai ir reputaciniai nuostoliai visam Europos transporto sektoriui.
Asociacija LINEKA ragina Lenkijos vežėjus elgtis atsakingai ir nutraukti protesto veiksmus, skatinti dialogą ne su Ukrainos, o su Lenkijos valstybės institucijomis ir ieškoti konstruktyvių sprendimų, kad būtų išvengta tolesnių problemų ir grįžtamųjų neigiamų padarinių. Bendradarbiaudami galime rasti sprendimus, kurie būtų naudingi visiems transporto rinkos dalyviams ir leistų vėl normaliai funkcionuoti tiekimo grandinėms.

Parašykite mums