Naujienos

MKK posėdis: Dėl verslo sąlygų gerinimo jautrių sričių prioretizavimo

2022 03 07


Š.m kovo 7 dieną įvyko muitinės konsultacinio komiteto posėdis dėl verslo sąlygų gerinimo jautrių sričių prioritetizavimo.

MKK posėdžio metu aptartos temos: 

 • Dėl reikšmingesnių tiek nacionaliniame, tiek ES lygmenyje priimtų ir/ar planuojamų priimti teisės aktų pristatymo ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymų projektų derinimo su verslo visuomene
 • Dėl komunikacijos su verslo atstovais gerinimo - pagalba verslui atsakant į klausimus kaip teisės akto nuostatas interpretuoti ir taikyti praktikoje
 • Dėl administracinės naštos mažinimo (EORI registravimas LT fiziniams asmenims – reikalavimas pateikti ID kopiją)
 • Dėl IMDAS vystymo planų ir projekto pristatymo
 • Dėl Muitinės priežiūros ir kontrolės strategijos peržiūros
 • Dėl Asmenų aptarnavimo standarto parengimo ir diegimo muitinėje
 • Dėl supaprastinimų ir griežtesnės kontrolės balanso vykdant muitinės procedūras su strateginėmis ir dvejopos paskirties prekėmis
 • Dėl lengvatinių (preferencinių) importo muitų taikymo šalims ir teritorijoms, pagal ES lengvatinius prekybos susitarimus, dokumentų pateikimo (PKD,EPKD,PPK,INŽ,PE) 
 • Dėl Importuojamų prekių muitinio vertinimo metodų taikymo eiliškumo imperatyvumo
 • Dėl papildomų  privalumų suteikimo AEO turėtojams (įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas

 

Susitikimo metu sudarytos trys sąlyginės darbo grupės: 

1.  IT sistemos ir skaitmenizavimas

 • 2022  Metinis strateginis elektroninės muitinės planas (ES ir nacionaliniai elektroninių sistemų diegimo projektai)
 • IS darbo stabilumo klausimai, planiniai ir neplaniniai stabdymai, IT sistemų diegimo organizavimo klausimai
 • Muitinės leidimų sistema (MLS), vystymo perspektyvos
 • ICS2 projektas – pasirengimo klausimai.
 • RRF IT projektų („Mano muitinė“, TRAKIS ) pristatymas.
 • TIR procedūros skaitmenizavimas – TIR konvencijos 11 priedo patvirtinimas (TIR skaitmenizavimo teisinis pagrindas), e-TIR projektų įgyvendinimo galimybių pristatymas ir išnagrinėjimas.
 • Tarpinstitucinis (institucijų, kurios yra atsakingos už verslo priežiūrą) ir tarpvalstybinis( su kaimyninėmis valstybėmis) muitinės veiklos bendradarbiavimas ir procesų koordinavimas
 • VIKIS projekto pristatymas, informavimo ir konsultavimo  problemų aptarimas
 • iMDAS vystymo planai 

2. Administracinė atsakomybė

 • Administracinės atsakomybės klausimai (mažareikšmiai pažeidimai).
 • Muitinės tarpininko atsakomybės už pateiktų duomenų ir dokumentų autentiškumą įvertinimo atsakomybės, kai jis nėra šių duomenų savininkas, atsakomybę perkeliant duomenų ir dokumentų pateikėjui

3 . Verslo sąlygų gerinimas, supaprastinimas

 • Eksporto ir tranzito procedūrų neužbaigimas Lietuvos pasienyje.
 • Peržiūrėti tvarkas ir reikalavimus dėl muitinės garanto statuso įgijimo juridiniams asmenims bankininkystės ir draudimo srityse, siekiant palengvinti sąlygas šiam statusui įgyti ir suvienodinti sąlygas Lietuvos Banko ir kitų Europos Sąjungos valstybinių bankų licencijas turintiems juridiniams asmenims
 • Dėl Klaipėdoje veiklą vykdančių uosto krovos kompanijų neišspręstų klausimų susijusių su 2019 m. pasirašytų Laikinojo saugojimo sandėlio aptarnavimo sutarties sąlygų pakeitimo.
 • Postų infrastruktūra, PKP pralaidumas, eilės pasienyje. Postų veiklos pertvarka
 • Muitinės formalumų bei kitų procesų, kurie mažina administracinę naštą ir taupo privataus sektoriaus (transporto, logistikos operatorių) laiką, supaprastinimas


Parašykite mums