Skaitiniai

Muitų Teisė Praktikams žurnalas Nr. 115

2022 12 10


 "Muitų teisė praktikams" Nr.115 nemokamą sutrumpintą versiją interaktyviu* pdf formatu (parsisiųsti čia).

Šio numerio temos:

  • Tvarumas tiekimo grandinėje ir bankų vaidmuo
  • Europos žaliasis kursas: iššūkiai ir galimybės
  • ES muitinės vienas langelis, SMK pakeitimai
  • Susiję asmenys ir prekių muitinės vertės tikslinimas
  • Dvejopo naudojimo prekės – teismų praktika
  • Naudojimosi tarifinėmis kvotomis rizika
  • Administracinių nusižengimų aktualijos
  • 7-osios Muitinės praktikų konferencijos apžvalga

Šioje nemokamoje leidinio versijoje - net du straipsniai atvira prieiga:

7-osios Muitinės praktikų konferencijos pranešimų apžvalga straipsnyje "Muitinės atitikties ekosistema: bendradarbiavimas, žinios, kokybė"  ir "Dvejopa prekių paskirtis tarptautinėje prekyboje: Lietuvos teismų praktikos vertinimai bylose dėl teisinės atsakomybės", kurį parengė dr. Gediminas Valantiejus.
Parašykite mums