Naugarduko g. 102-403, Vilnius, tel./fax: (+370 5) 277 90 36

Pasirinkite kalbą:

Lietuvos nacionalinė

Ekspeditorių ir logistų asociacija

Fiata

 

LIETUVOS EKSPEDITORIŲ BENDROSIOS
EKSPEDIJAVIMO SĄLYGOS (LEBES 2015)


Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA 2015 m. gegužės 28 d. vykusiame XXIII-jame kasmetiniame kongrese patvirtino ir priėmė Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos bendrąsias sąlygas (LEBES 2015) (parengtas pagal Šiaurės šalių ekspeditorių asociacijos bendrąsias sąlygas NSAB 2000, galiojančias  nuo 1998 m. birželio 1 d.).

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujosios Šiaurės šalių ekspeditorių asociacijos bendrosios sąlygos NSAB 2015.

Atitinkamai atnaujintos ir Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA sąlygos (LEBES 2015).

Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos (LEBES 2015) nustato Ekspeditorių ir Užsakovų teises ir įsipareigojimus, įskaitant Ekspeditorių atsakomybę pagal įvairias transporto teisės konvencijas, tokias kaip CIM, SMGS, CMR, Hagos-Visbio, Hamburgo taisyklės ir Varšuvos konvencija, su bet kokiais minėtų transporto teisės konvencijų pakeitimais, papildymais ar protokolais.

Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos (LEBES 2015) taikomos Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA nariams, taip pat kitiems asmenims, kurie sutinka taikyti šias Sąlygas. Tai reiškia, jog Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos (LEBES 2015) yra sutartis, kuri taikoma santykiams tik tuomet, kai asmenys laisva valia prie jos prisijungia ir sutinka taikyti;

Lietuvos ekspeditorių bendrųjų ekspedijavimo sąlygų (LEBES 2015)  taikymui pritaria:

- Lietuvos pramonininkų konfederacija

- Lietuvos verslo konfederacija

- Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

- Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA”

- Lietuvos laivų krovos kompanijų asociacija

- Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija

- AB “Lietuvos geležinkeliai”

Lietuvos ekspeditorių bendrųjų ekspedijavimo sąlygų (LEBES 2015) tekstas.